CNC, NC kontrollü ve geleneksel makinelerinizi gerçek zamanlı takip edin:

Tandem Takım Tezgahları, alanında dünya lideri olan yüksek kaliteli CNC ürünleri, CNC makinaları ve CNC takım tezgahları ile makina sektörüne zamanında ve güvenilir mühendislik çözümler üretmektedir.

Tandem Takım Tezgahları endüstrilere Dijital Üretim Sistemleri için çok yönlü çözüm desteği sunmaktadır.

Bu çözüm Endüstri 4.0. temelli Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarı için modern gerçek zamanlı makine izleme ve CNC ya da geleneksel makinelerinden veri toplama sistemidir. Tüm geleneksel ve NC kontrollü makinelerinizi tek bir ağa bağlayarak verimlilik analizleri yapmanızı sağlar.

Günümüzde makinaların üretim hızını, kalitesini ve maliyetlerini optimize etmek için bu gibi çözümleri kullanmak artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Üretim Alanlarındaki Bazı Problemler:

Üretim alanında gerçekten neler olduğu hakkında çok az kişi fikir sahibidir. Tüm ekipman verimliliğini hesaplamak konusunda elle yazılan verilerin sürekliliğini sağlamak ve geriye dönük olarak bu verilerden sonuçları hesaplamak çok zahmetlidir.

Özellikle vardiyalı işletmelerde, makine ve çalışan verimliliğini takip etmek çok zordur. Anlık veri takibi ve CNC makinalarından alınan parametre değerlerinin kaydedilmesiyle; anlık durumlar ve geriye dönük olarak istenilen tarihte ve zamanda raporlamalar almak, makine anlık durumunu takip etmek, veri toplama çözümleri ile artık mümkündür.

Gerçek zamanlı makina izleme yazılımları sizler için OEE hesaplamalarında çok doğru bir ortam sağlar.

Herkes anlık bildirimler ile olaylara anında müdahale etmek istiyor fakat, makinenin sağladığı tepe lambaları gibi bildirimler yetersiz kalıyor. Çözüm, gerçek zamanlı makina izleme ve veri toplama sistemlerini kullanmaktır. Gerçek zamanlı makine takip sistemleri istenilen durumda istenilen kişiye SMS, e-mail bildirimleri gönderebilmenizi sağlar. CNC torna, freze, CNC taşlama tezgahları, CNC dik işleme merkezleri, robotlar v.b. tüm makinalardan veriler dijital veri olarak alınır ya da analog veriler dijitale çevrilerek saklanır.

Bu veriler yardımı ile oluşturulan raporlar sayesinde makina verimliliğiniz artar, maliyetleriniz düşer ve karlılığınız artar.

Bu ve benzeri sistemler:

Makina çalışmasını, operasyonlarını, personel çalışma verimliliğini ve parça üretim sürecini izler.

Özel olarak oluşturulan raporların ve tabloların yardımı ile: Makine Veri Toplama Sistemleri:

CNC ya da geleneksel makineler tek bir bilgi havuzuna dahil edilir, makinenin gerçekten verimli olduğu yüzdelik dilim anlık ve belirlenen süreler için hesaplanır, sebepsiz duruş nedenleri tespit edilip verimlilik artışı sağlanır. Ayrıca operatör verimliliği ölçülür ve hem insan hem de makina kaynaklarınızdan tasarruf etmenizi sağlar.

CNC makinenizi ethernet girişi ile doğrudan bir ağa dahil ederek, PLC'ler yardımı ile ya da donanım kitleri kullanılarak CNC makinelerinizden veri toplama sistemleri için hazır hale getirebilirsiniz.

Gerçek zamanlı makina ve üretim izleme ile birlikte planlanabilir, hesaplanabilir ya da öngörülebilir (Predictive Maintenance) bakım için çözümler bu sistemlerde mevcuttur. Takım ömrünü ölçme (Tool Life Management) öngörülebilir bakımın bir parçasıdır. Titreşim sensörleri ile CNC tezgahınızın spindle titreşimlerini izleyerek, tolere edilebilir aralıktan farklı bir değerde olduğunda makinedeki operasyonu otomatik olarak durdurabilirsiniz. Belirlenen süredeki titreşimler raporlanarak makina hakkında bakımla ilgili fikir sahibi olabilir ve verimlilik artışı ile birlikte öngörülebilir bakım (Predictive Maintenance) sayesinde makina ömrünü artırırsınız.

Endüstri 4.0 ya da başka bir isimle 4. Sanayi Devrimi uygulamalarının önemli bir parçası CNC ya da geleneksel makinaları anlık izleme ve makinelerden veri toplamasıdır. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı günümüzde sıkça kullanılmaya başlamıştır. Tüm makinelerden toplanan veriler, çizelgeler, tablolar yardımı ile anlamlandırılır ve makina, insan, finans kaynaklarının kullanımında verimlilik elde edilmiş olur. Kaynaklarınızı etkin kullanmak, karlılık artışınızı sağlayacaktır.

Genel olarak makina izleme ve CNC ya da diğer makinelerden veri toplama sistemlerinin özellikleri aşağıdaki gibi gruplara ayrılabilir ve özellikler listelenebilir:

Gerçek Zamanlı Makina İzleme: Bilgisayarlı Bakım Yönetimi: Üretim Kontrolü: Titreşim İzleme: Harici ERP, MES, BI Sistemleri İçin Bağlantı (API): Güç Tüketimini Takip Etme: