2 Ayaklı Pnömatik Torna Aynaları

 

Kitagawa 2 Ayaklı Pnömatik Torna Aynaları-Fikstür Torna Aynaları

AT serisi (2 Ayaklı Pnömatik Ayna)

JM200 serisi (2 Ayaklı Pnömatik Ayna)

ATMC serisi (2 Ayaklı Pnömatik Ayna)